[„LA ARTICOLUL NOSTRU…”] – de Mihai Eminescu [25 iulie 1881]

Fotografie de arhiva. Mihai Eminescu de Nestor Heck – 1884. Basarabia-Bucovina.Info

La articolul nostru Creditul Mobiliar şi presa capitalei „Războiul”-Weiss răspunde:

Deşi noi n-am combătut până acum aceste întreprinderi noi, fiind din numărul acelora cari au anunţat înfiinţarea numitelor instituţiuni, totuşi aceasta n-am făcut-o nici ca articol de fond. nici ca prim Bucureşti n-am scris o singură frază care s-ar putea califica de reclamă plătită; din contră ne-am ţinut în ce rezervă aşteptând să vedem statutele şi numele acelora cari compun consiliurile de administraţie; Atunci ne vom pronunţa cu aceeaşi independenţă pe care am păstrat-o totdauna în asemenea ocaziuni şi fără a ne lăsa să fim influenţaţi nici de cei interesaţi, nici de ziarele cari s-au pronunţat deja în această privinţă.

„Războiul” nu s-a vândut şi nu se va vinde nimărui, şi ne îndoim că „Timpul” a citit cele scrise de noi asupra Creditului Mobiliar şi Societăţii de Construcţiuni, căci altfel nu ne-ar fi făcut onoarea d’ a ne pune şi pe noi în categoria organelor care au trâmbiţat, în formă de revistă reclamă, avantajele economice ale societăţilor în cestiune, în schimbul unui meschin interes bănesc.

Aceasta am găsit de cuviinţă a răspunde celor zise de „Timpul”, pentru ca niminea să, nu fie indus în eroare asupra atitudinii noastre faţă cu Creditul Mobiliar şi cu Banca de Construcţie.

Reproducem acest răspuns spre satisfacţiunea colegilor noştri de la „Războiul”-Weiss. în privirile celorlalte ziare aserţiunea noastră rămâne exactă.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 ianuarie – 31 decembrie 1881
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1985-1989
Vol XII

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.