[ REPUTATUL NOSTRU ARTIST…”] – de Mihai Eminescu [26 februarie 1878]

Reputatul nostru artist, d. Grigorescu, care a urmărit armata românească în campania ei peste Dunăre, a început a expune dintre tablourile sale lucrate după schiţele militare ce a cules în Bulgaria.

Întâiele două tablouri sfârşite sunt expuse la magazinul de muzică Gebauer, Calea Mogoşoai[ei].

Unul înfăţişează Un transport de provisii pentru armata românească prin mijlocul nămolurilor şi mlaştinelor Bulgariei ; celălalt înfăţişează O năvală de tunuri şi călărime românească la atacul Opanezului.

E de prisos a mai aduce laude deosebitului talent al d-lui Grigorescu ; destul e să spunem că şi aceste din urmă două tablouri nu dă de minciună penelul din care a ieşit Un iarmaroc în Moldova.

CU PATERNITATE INCERTĂ

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Vol X

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *