SERBIA [„DESPRE POZIŢIA STRATEGICĂ…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1876]

Despre poziţia strategică a oştirilor sârbeşti se vestesc următoarele. Ele sunt împărţite în trei divizii. Cea dentâi, divizia Ciacika se compune din brigadele Studniţ, Ciacik şi Uziz şi dintr-un corp de voluntari sub arhimandritul Duşici. Tăria acelei divizii, comandată de generalul Zach, e de 22 000 oameni, ea este aşezată la frontaria de sud-vest. Corp de armată şi mai tare este cel ce stă lângă râul Drina şi e comandat de Rauko Alimpici. Consistă din două divizii de câte trei brigade. Efectivul acestui corp (fără rezervă şi voluntari) e de 26 000 oameni, cu voluntari de 30 000. Acolo sunt şi 50 de pontoane. În faţa acestui corp se pregătesc şi turcii şi se adună acolo în mare număr. Zwornicul-mare, Zwornicul-mic şi Sokar au primit garnizoane tari. În Zwornicul-mic sunt 3 000 sedifi, în cel mare 11 000. Dar punctul de gravitaţie a operaţiunilor sârbeşti este în valea Moravei. De la mersul întâmplărilor în acest punct vor atârna toate. Alexinaţ e cartierul general al armiei de sud, pe care o comandează generalul rusesc Cernaieff. Această armie consistă din mica oştire permanentă şi din clasa I-a a miliţienilor. Tăria ei e de la 45 Pân’ la 50 de mii de oameni. Avangardele ei sunt postate pe liniile fruntarielor. Oştirea turcească dimprotiva acestui corp se razimă pe lagărul fortificat de la Niş. După ştiri telegrafice din 27 iunie st.n., astăzi în 18/30 principele Milan ar fi trebuit să plece la armie, după ce va fi publicat un manifest de război; iar mâni, în 1 iulie avea să se proclame Serbia întreagă în stare de asediu.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 43

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.