SERBIA [„ÎN NUMĂRUL TRECUT…”] – de Mihai Eminescu [18 iunie 1876]

În numărul trecut am arătat că ziarul oficios al ministeriului unguresc, desigur bine informat, crede că războiul între Serbia şi Turcia e inevitabil. După Coresp. politică s-ar fi luat toate dispoziţiile ca oştirea sârbească să poată intra la 27 iunie în poziţie strategică. Dacă se va face ruptură cu Poarta – foarte probabil, dar nu inevitabil – acţiunea militară va începe abia în întâile zile ale lui iulie. Principele Milan va pleca din capitală la armată, dând o proclamaţie ecuivalentă c-un manifest de război. Misiunea ce se dedese lui Kristici pentru curtea din Constantinopole, pusă deja în executare, au fost suprimată. Toate aceste ştiri Cor. pol. le – aduce sub data de 24 iunie; iar astăzi avem în 30. La noi circulează zgomotul – pân – acuma neadeverit – că Serbia ar fi şi declarat război Turciei. Deşi Cor. pol. este un ziar slavofil, totuşi ştirile ce le aduce nu sunt lipsite de fundament. Va să zică înainte de 3 zile armata sârbească s-au dispus a începe şi poate că de acum peste trei zile vom auzi cele Întâi veşti de război de preste Dunăre. Dar Vavilonul ce va face? Exerciţii stilistice. Greco – bulgarii din Vavilon vor mai aprinde câte trei masalele (jurnalistice) în fiecare judeţ, vor pune Mexicul şi Indostanul la cale, vor da sfaturi lui Gorciacof şi lui Bismarck şi vor spune minciuni unii de alţii – până ce Prutul se va revărsa în urma ploilor. Atunci, care cum va scrie, acolo i va îngheţa mucul condeiului. Ştiut este: satul arde, baba…

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1870 – 1877
ALBINA, FAMILIA, FEDERATIUNEA, CONVORBIRI LITERARE, CURIERUL DE IASI
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Pag. 43

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.