O SERATĂ LITERARĂ. DESPOT VODĂ – de Mihai Eminescu [30 mai 1879]

Vineri seara, la d. Titu Maiorescu, a avut loc o serată extraordinară a Societăţii literare „Junimea”, unde d. Vasile Alecsandri a citit noua d-sale producţie Despot Vodă, dramă în 5 acte în versuri.

Între asistenţi, cari erau în număr de peste treizeci, se aflau dd. Bariţ, Babeşi, Roman, Hăsdeu, Hodoş, Maniu, Caragiani, membri ai Academiei, d. I. Jarnic, romanist şi profesor, de filologie din Viena, dd. Circa, Frollo, Haret, D. A. Laurian, Şt. Mihăilescu, Manliu, profesori câţiva deputaţi şi senatori şi mai mulţi membri ai „Junimei” din Iaşi, unii împreună cu damele lor.

Citirea dramei Despot Vodă a făcut cea mai bună impresie asupra acelui distins auditor, şi serata s-a sfârşit tocmai după miezul nopţii, când asistenţii s-au retras. fiecare dintr-înşii împreună cu oaspeţii au mulţumit poetului de onoarea ce le făcuse venind în sânul Societăţii şi citindu-le noua sa producţie.

Asupra acestei producţii dramatice suntem scutiţi de a mai face vreo laudă banală; credem a fi spus destul arătând numele autorului şi cine erau auditorii cari i-au dat admiraţia lor întreaga.

MIHAI EMINESCU
OPERA POLITICA
1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880
TIMPUL
EDIŢIE CRITICĂ ÎNTEMEIATĂ DE P E R P E S S I C I U S
EDIŢIE CRITICĂ ÎNGRIJITĂ DE MUZEUL LITERATURII ROMÂNE
Coordonator DIMITRIE VATAMANIUC
Editura Academiei RSR, 1980
Vol X

Mihai-Eminescu.Ro

image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *